Basilicata

Basilicata oblast


Italský region Basilicata se nachází v jižní Itálii mezi Kampánií a Puglií. Převážná část regionu je hornatá nebo přinejmenším kopcovitá. Avšak i v Basilicatě se můžete vykoupat v moři. Na jihu jí omývá Jónské a Tyrhénské moře. 

Historie této oblasti je velmi bohatá a sahá až do 5. století před Kristem, kdy se tato oblast nazývala Lucania. V roce 1947 byl tento region přejmenován na Basilicata. Krajina je velmi hornatá. 

Réva se v této oblasti pěstovala od dávných dob. Historické zdroje uvádějí, že sluneční oblast nižších Lukánských Apenin, byla jednou z prvních míst v Itálii, kde se pěstovala vinná réva. 

Nejlepší vína pocházejí z jižních svahů vyhaslé sopky Vulture a rovněž z DOC oblasti "Alta Val d'Agri".

Vinice pokrývají 16.300 ha, z toho registrovaných DOC vinic je pouze je celkem 1,5 tisíce ha. 

Na celkové produkci Itálie se podílí necelým 1%